Warunki usługi

 1. Warunki
  Uzyskując dostęp do strony internetowej pod adresem https://red-thegame.com/, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z żadnym z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych.
 2. Użyj licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej red-thegame.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz:

modyfikować lub kopiować materiały;
wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do jakichkolwiek publicznych pokazów (komercyjnych lub niekomercyjnych);
próba dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej red-thegame.com;
usuwać wszelkie materiały dotyczące praw autorskich lub innych praw własności; lub
przekazywać materiały innej osobie lub „kopiować” materiały na dowolnym innym serwerze.

Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez red-thegame.com w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji musisz zniszczyć wszystkie pobrane materiały, które są w posiadaniu, w formie elektronicznej lub drukowanej.

 1. Zrzeczenie się

Materiały na stronie internetowej red-thegame.com są dostarczane „tak jak są”. red-thegame.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia prawa
Ponadto red-thegame.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach powiązanych z tą witryną.

 1. Ograniczenia
  W żadnym wypadku red-thegame.com ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użycia lub niemożności użycia materiałów na czerwono - strona internetowa thegame.com, nawet jeśli red-thegame.com lub upoważniony przedstawiciel red-thegame.com został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takiej szkody. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.
 2. Dokładność materiałów
  Materiały pojawiające się na stronie red-thegame.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. red-thegame.com nie gwarantuje, że którykolwiek z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. red-thegame.com może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Jednak red-thegame.com nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.
 3. Spinki do mankietów
  red-thegame.com nie sprawdził wszystkich witryn połączonych z jego witryną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich powiązanych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia ze strony red-thegame.com. Korzystanie z takich połączonych witryn odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Modyfikacje
  red-thegame.com może zmienić niniejsze warunki świadczenia usług na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych warunków świadczenia usług.
 5. Prawo rządowe
  Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z naszym prawem, a użytkownik nieodwołalnie poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w tym stanie lub lokalizacji.
  Warunki korzystania utworzone za pomocą GetTerms.
pl_PLPolski