Მომსახურების პირობები

 1. Ვადები
  ვებგვერდზე https://red-thegame.com/ ვებგვერდზე შესვლისთანავე, თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებული ხართ იყოთ ამ მომსახურების პირობების დაცვით, ყველა მოქმედი კანონით და რეგულაციით, და ეთანხმებით, რომ თქვენ პასუხისმგებლობთ იქონიოთ ადგილობრივი მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ ეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან შესვლა. ამ ვებსაიტში განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებების შესახებ და სავაჭრო ნიშნის შესახებ მოქმედი კანონით.
 2. გამოიყენეთ ლიცენზია

ნებართვა ენიჭება მასალების ერთი ასლის (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) red-thegame.com ვებსაიტზე მხოლოდ პირადი, არაკომერციული ტრანზიტული სანახავად. ეს არის ლიცენზიის გაცემა, არ არის ტიტულის გადაცემა და ამ ლიცენზიის ქვეშ შეიძლება არ იქნებოდეს:

მასალების შეცვლა ან კოპირება;
გამოიყენეთ მასალები ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან ნებისმიერი საჯარო ჩვენებისთვის (კომერციული ან არაკომერციული);
decompile ან reverse ინჟინერი სცადეთ red-thegame.com ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამა;
ამოიღეთ ნებისმიერი საავტორო უფლებები ან სხვა საკუთრების ნოტაცია მასალებიდან; ან
გადასცეს მასალები სხვა პირს ან "სარკე" გაუკეთეთ მასალები ნებისმიერ სხვა სერვერზე.

ეს ლიცენზია ავტომატურად წყდება, თუ არღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეჩერდეს red-thegame.com. ამ მასალების დათვალიერების დასრულებისთანავე ან ამ ლიცენზიის შეწყვეტისთანავე უნდა გაანადგურონ თქვენი საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი მასალები, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

 1. უარყოფა

მასალები red-thegame.com ვებსაიტებზე მოცემულია "როგორც არის" საფუძველზე. red-thegame.com არ იძლევა გარანტიას, გამოხატავს ან გულისხმობს, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, გულისხმობს გარანტიებს ან ვაჭრობას, კონკრეტული მიზნისთვის ფიტნეს, ან ინტელექტუალური საკუთრების არღვევს ან სხვა სახის დარღვევას. უფლებები.
გარდა ამისა, red-thegame.com არ იძლევა გარანტიას ან გააკეთებს რაიმე წარმოდგენას, რაც ეხება მის ვებ – გვერდზე არსებული მასალების გამოყენების სისწორეს, სავარაუდო შედეგს ან საიმედოობას, ან სხვაგვარად არ არის დაკავშირებული ამ მასალებთან, ან ამ საიტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტებზე.

 1. შეზღუდვები
  არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს red-thegame.com ან მისი მომწოდებლები პასუხისმგებლობა ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურებისთვის (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მონაცემების დაკარგვის ან მოგების, ან ბიზნესის შეფერხების გამო), რომლებიც წარმოიშობა ამ მასალების გამოყენებისაგან ან უშედეგოდ გამოყენების შესახებ. -thegame.com ვებსაიტზე, თუნდაც red-thegame.com ან red-thegame.com- ის უფლებამოსილი წარმომადგენლის შესახებ, ზეპირად ან წერილობით ეცნობოს ასეთი ზიანის ანაზღაურების შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ გულისხმობს გარანტირებულ გარანტიებს, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას თანმიმდევრული ან შემთხვევითი ზიანის ანაზღაურებისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ ეხებოდეს თქვენ.
 2. მასალების სიზუსტე
  მასალები, რომლებიც გამოჩნდება red-thegame.com ვებსაიტზე, შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. red-thegame.com არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ – გვერდზე ნებისმიერი მასალა არის ზუსტი, სრული ან აქტუალური. red-thegame.com– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეაქციოს ცვლილებები მასალის შინაარსზე, რომელიც განთავსებულია მის ვებ – გვერდზე ამასთან, red-thegame.com არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.
 3. ბმულები
  red-thegame.com- ს არ აქვს განხილული ყველა საიტი, რომლებიც უკავშირდება მის ვებსაიტს და არ არის პასუხისმგებელი რომელიმე ასეთი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის ჩართვა არ გულისხმობს საიტის red-thegame.com– ის მიერ დადასტურებას. ნებისმიერი ასეთი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებლის რისკის ქვეშ არის.
 4. ცვლილებები
  red-thegame.com- ს შეუძლია გადახედოს მომსახურების პირობებს მისი ვებსაიტზე, ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ მოვალეობას შეასრულებთ ამ მომსახურების პირობების მაშინდელ ვერსიას.
 5. მმართველი კანონი
  ამ პირობებსა და წესებს არეგულირებს ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად და თქვენ არაორაზროვნად წარუდგენთ ამ სახელმწიფოს ან ადგილმდებარეობის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას.
  გამოყენების პირობები, რომლებიც შეიქმნა GetTerms– სთან.
ka_GEქართული