Podmínky služby

 1. Podmínky
  Vstupem na webovou stránku https://red-thegame.com/ souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat nebo přistupovat na tento web. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušným zákonem o autorských právech a ochranných známkách.
 2. Použijte licenci

Je povoleno dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na webové stránce red-thegame.com pouze pro osobní, nekomerční nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:

upravovat nebo kopírovat materiály;
používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);
pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webu red-thegame.com;
odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo
převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení a může být kdykoli ukončena společností red-thegame.com. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které vlastníte, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

 1. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu red-thegame.com jsou poskytovány „tak, jak jsou“. red-thegame.com neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování duševního vlastnictví nebo jiného porušení práva.
Red-thegame.com dále nezaručuje ani nevyjadřuje žádné prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na její webové stránce nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakékoli stránky spojené s touto stránkou.

 1. Omezení
  Red-thegame.com ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vzniklých v důsledku použití nebo nemožnosti použít materiály na červené web -thegame.com, i když red-thegame.com nebo autorizovaný zástupce red-thegame.com byl ústně nebo písemně informován o možnosti takové škody. Protože některé jurisdikce nepovolují omezení implikovaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.
 2. Přesnost materiálů
  Materiály, které se objevují na webových stránkách red-thegame.com, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. red-thegame.com nezaručuje, že žádný z materiálů na jeho webové stránce je přesný, úplný nebo aktuální. red-thegame.com může kdykoli bez předchozího upozornění provést změny materiálů obsažených na svých webových stránkách. Red-thegame.com se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.
 3. Odkazy
  red-thegame.com nekontroloval všechny stránky propojené s jeho webovými stránkami a není zodpovědný za obsah takových odkazovaných stránek. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení webu red-thegame.com. Používání takových propojených webových stránek je na vlastní riziko uživatele.
 4. Modifikace
  red-thegame.com může tyto podmínky služby pro svůj web kdykoli bez předchozího upozornění revidovat. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni tehdy aktuální verzí těchto smluvních podmínek.
 5. Rozhodné právo
  Tyto smluvní podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony nás a vy neodvolatelně podléháte výlučné jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.
  Podmínky použití vytvořené pomocí GetTerms.
cs_CZČeština