Условия за ползване

 1. условия
  Достъпвайки уебсайта на адрес https://red-thegame.com/, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и сте съгласни, че сте отговорни за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да получите достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторско право и търговска марка.
 2. Използвайте лиценз

Разрешава се временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на red-thegame.com само за лично, нетърговско преходно гледане. Това е предоставянето на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз нямате право да:

промяна или копиране на материалите;
използвайте материалите за каквито и да било търговски цели или за всяка публична изява (търговска или нетърговска);
опит за декомпилиране или обратен инженеринг на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на red-thegame.com;
премахнете всякакви авторски права или други собственически нотации от материалите; или
прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от red-thegame.com по всяко време. След прекратяване на прегледа на тези материали или след прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

 1. Опровержение

Материалите на уебсайта на red-thegame.com се предоставят на принципа „както е“. red-thegame.com не дава никакви гаранции, изрични или мълчаливи, и по този начин отхвърля и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или нарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на права.
Освен това red-thegame.com не гарантира и не представя никакви становища относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на уебсайта му или по друг начин свързан с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

 1. Ограничения
  В никакъв случай red-thegame.com или неговите доставчици не носят отговорност за щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на червено Уебсайтът на -thegame.com, дори ако red-thegame.com или оторизиран представител на red-thegame.com е уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения по подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.
 2. Точност на материалите
  Материалите, появяващи се на уебсайта на red-thegame.com, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. red-thegame.com не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. red-thegame.com може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта му, по всяко време без предизвестие. Red-thegame.com обаче не се ангажира да актуализира материалите.
 3. звена
  red-thegame.com не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не предполага одобрение от сайта red-thegame.com на сайта. Използването на всеки такъв свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.
 4. модификации
  red-thegame.com може да преразгледа тези условия за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от текущата версия на настоящите условия за ползване.
 5. Приложимо право
  Тези условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на нас и вие безвъзвратно се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.
  Условия за ползване създадени с GetTerms.
bg_BGБългарски